Team & groepen

Wie werken er in de school?

► Directeur: verantwoordelijk voor de algemene leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor het onderwijskundig-, personeels- en financieel beleid.
► Interne begeleider (IB-er): verantwoordelijk voor de ”zorg op maat” voor alle kinderen.
► Remedial teacher (RT-er): hij/zij werkt zoveel mogelijk binnen de klas met individuele kinderen aan hun specifieke onderwijsbehoeften.
► Stamgroepleid(st)ers: verantwoordelijk voor de eigen stamgroep. Bij een gedeelde groepstaak is er overleg en worden afspraken gemaakt.
► Onderwijsassistent: assisteert de stamgroepleid(st)ers in de onderbouw.
► ICT-er: coördineert en ontwikkelt het gebruik van alle digitale media in de school.
► Bouwcoördinator:  coördineert en bewaakt de ontwikkelingen binnen één bouw (onder-, of bovenbouw).
► Vakleerkracht bewegingsonderwijs: verzorgt gymlessen voor alle groepen en coördineert deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten.
► Management assistente: voert leerlingen- en personeelsadministratie, alsmede andere administratieve handelingen.


Onze 8 groepen:

 

Kookaburra's

Wombats

Kiwi's

Koala's

Kangoeroes

Wallaby's

Kowari's

Dingo's