Jenaplan, Jenaplanschool, De Tandem, Hoorn

Stamgroepen

Geen jaarklassen, maar stamgroepen

Ieder mens werkt en leeft in groepsverbanden: gezin, vriendenkring, werk, sportclub, etc. Zo ook in een Jenaplanschool. Zij hebben geen jaarklassen, maar de kinderen zijn ingedeeld in stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden met een eigen juf of meester. Kinderen van verschillende leeftijden leren ván en mét elkaar.

Op de Tandem hebben we 8 stamgroepen. Deze groepen hebben de naam van een Australisch of Nieuw-Zeelands dier gekregen:

► onderbouw (groep 1/2, Kookaburra's en Wombats)
► onderbouw (groep 3/4, Koala's en Kiwi's)
► bovenbouw (groep 5/6, Kangoeroes en Wallaby's)
► bovenbouw (groep 7/8, Dingo's en Kowaris's)

Elk kind kan in de stamgroep op eigen niveau werken en daarnaast een ander helpen of zelf geholpen worden.
Er wordt zoveel mogelijk met de verschillen in niveau, tempo en aanleg rekening gehouden. De stamgroepsleid(st)er heeft daarbij een begeleidende en vooral een stimulerende rol. De intellectuele prestaties zijn belangrijk, maar er wordt zeker ook veel aandacht besteed aan creatieve en sociale vaardigheden.

Het werken in de school is gericht op zelfstandig denken en handelen van de kinderen onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Kinderen leren van jongs af aan hun werk te plannen. Eerst met behulp van een dagtaak en later met een weekplanning.
Binnen de stamgroep zijn de kinderen van verschillende leeftijd verdeeld in tafelgroepjes.
In een tafelgroepje kunnen de kinderen elkaar helpen en kunnen zij samen bepaalde activiteiten uitvoeren. De verdeling in stamgroepen betekent ook dat er minder ”drempels” (overgangen) zijn. Er is nog een overgang van onder- naar bovenbouw en natuurlijk de laatste van bovenbouw naar het vervolgonderwijs.

Binnen de stamgroepen kunnen de overgangen flexibel gehanteerd worden. Het kan voorkomen dat een kind voor één jaar een bouwverlenging krijgt, omdat het kind bijvoorbeeld sociaal-emotioneel gezien nog niet toe is aan een hogere bouw. In overleg met de ouders wordt een eventuele bouwverlenging besproken. Wat de leerstof betreft gaat het kind dan wel gewoon verder op het niveau waar hij/zij gebleven is. Dus zittenblijven in de zin van 'alles nog een keer over doen' is op de Tandem niet aan de orde.

Onze school heeft geen traditioneel lesrooster. Daarvoor in de plaats hebben wij het ritmisch weekplan met vier pedagogische situaties (basisactiviteiten): gesprek, werk, spel en viering.