Jenaplan, Jenaplanschool, De Tandem, Hoorn

Oudervereniging

De Oudervereniging (OV)

De ouders zijn lid van Oudervereniging “de Tandem” op het moment dat hun kind naar school gaat. De vereniging organiseert in samenwerking met het team activiteiten die uit de contributie worden bekostigd. Denk hierbij o.a. aan de vieringen rond Sinterklaas, Kerst en Pasen. Eén keer per jaar houdt de OV een algemene ledenvergadering. De leden van de OV kiezen uit hun midden ouders, die zitting nemen in het bestuur van de OV.

Tijdens de jaarlijkse stamgroepouderavond/ kennismakingsavond aan het begin van ieder schooljaar wordt een vertegenwoordiger van de stamgroep gekozen, de zgn. stamgroepouder. De stamgroepouder heeft als taak de communicatie tussen de ouders van de stamgroep en het team en/of het bestuur van de OV te bevorderen. Daartoe woont de stamgroepouder alle vergaderingen van de OV bij. De stamgroepouder heeft daarnaast ook een grote rol in het assisteren bij activiteiten die door de OV georganiseerd worden.