Jenaplan, Jenaplanschool, De Tandem, Hoorn

Ouders in de school

Ouders in de school

In de opvoeding van ieder kind nemen ouders en school een belangrijke plaats in. De opvoeding thuis en op school behoort eigenlijk vloeiend in elkaar over te gaan. In de visie van het Jenaplanonderwijs zijn opvoeding en onderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ouders en stamgroepsleid(st)ers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle aspecten van de opvoeding van het kind. Het is belangrijk dat opvoeders vertrouwen hebben in hun kind. Ouders en stamgroepleid(st)ers moeten het kind voorwaarden bieden die zorgen voor een optimale en veilige omgeving, waarin het kind voldoende uitdaging vindt, passend bij zijn/haar ontwikkelingsniveau.

Bij veel activiteiten op school is de hulp van ouders belangrijk.

Er zijn veel verschillende taken:
► helpen in de groepen bij creatieve activiteiten;
► het meehelpen bij projecten en excursies;
► meehelpen bij het niveaulezen;
► in een groep vertellen over werk en/of hobby;
► het verlenen van hand- en spandiensten bij schoolreisjes;
► hulp bij het schooltuinproject en incidentele activiteiten;
► het mede-organiseren van vieringen, sportactiviteiten en andere evenementen i.s.m. oudervereniging en team.

Informatievoorziening aan ouders

De ouders worden op verschillende manieren ingelicht over het onderwijs en de school:

► Voor geïnteresseerde (nieuwe) ouders wordt er een informatieavond en kijkdag georganiseerd.
► Na de aanmelding op school volgt een kennismakings/intake gesprek.

► Elke dag zijn de ouders in de gelegenheid de klas binnen te lopen en het werk van de kinderen te bekijken en/of een informeel gesprek(je) te hebben met de stamgroepleid(st)er.
► Tevens bestaat de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met de stamgroepsleid(st)er en/of de directie.
► Wekelijks verschijnt er een nieuwsbrief voor de ouders en kinderen.
► De ouders worden d.m.v. het rapport op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van hun kind.

Afbeeldingsresultaten voor parroSinds enige jaren werken we met het leerlingadministratie en -volg systeem ParnasSys. Dit systeem biedt ook de mogelijkheid de communicatie met ouders vlot en veilig te regelen via Parro. Dankzij een slimme koppeling met ParnasSys hebben we alle contactgegevens snel paraat en kan er via de Parro-app snel gecommuniceerd worden met collega’s en ouders, met één-op-één berichten of door middel van een mededeling aan de groep of de hele school. Het zoeken naar telefoonnummers, e-mailadressen is verleden tijd. Weg zijn de zorgen van verloren hulp en/of inschrijvingsbriefjes. Daarnaast kunnen we ook foto's delen via Parro op een veilige manier. Alle gegevens in Parro/ParnasSys zijn namelijk beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. We verzamelen en bewaren dus geen foto's meer in een fotoboek maar delen deze foto's van uw kind(eren) in een schoolse setting rechtstreeks via Parro met u. U bent dan vrij om de foto's te downloaden en/of af te drukken en op te slaan.

 

Stamgroepouderavonden

Eén keer per jaar wordt er een stamgroepouderavond/ kennismakingsavond georganiseerd. Op deze avond, in het begin van het schooljaar, wordt het programma van het komende jaar uiteengezet.