Jenaplan, Jenaplanschool, De Tandem, Hoorn

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)


De MR overlegt ongeveer 5 à 6 keer per jaar. De MR wordt gevormd door leden van de Flierefluiter en de Tandem. De geleding van de Tandem bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders.

De MR heeft ten opzichte van het bestuur een adviserende functie. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur de instemming van de MR nodig. Advies- en instemmingsrecht over allerlei zaken is wettelijk geregeld.