Jenaplan, Jenaplanschool, De Tandem, Hoorn

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

Een school heeft een bestuur, maar er is in de schoolorganisatie ook een medezeggenschapsraad (MR). In de MR komen ouders en leerkrachten samen om mee te beslissen over de gang van zaken op school. Ouders en leerkrachten krijgen hier inzicht in de bestuurlijke gang van zaken op school. De MR praat mee over beslissingen van de school.

Naast dat de MR meepraat, is de school ook verplicht om instemming of advies te vragen voordat er een besluit genomen kan worden. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. De MR kan hiermee zelf voorstellen doen, bijvoorbeeld voor verbetering of verandering in de school.

De MR speelt een belangrijke rol in het schoolbeleid, ze bevordert openheid en onderling overleg, ze waakt tegen discriminatie en voor gelijke behandeling en houdt contact met de achterban van ouders en personeel.

 

Tandem en Flierefluiter samen

Jenaplanschool de Tandem en Montessorischool de Flierefluiter hebben samen een bestuur en daarom ook samen een MR. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten van elke school.

Voor meer informatie over, onder andere, de medezeggenschapsraad kunt u bijvoorbeeld terecht op: www.oudersonderwijs.nl

Jaarplanning

16 september 2019

13 november 2019

8 januari 2020

11 mei 2020

29 juni 2020

Notulen (om te lezen, klik op de datum)

16 september 2019

13 november 2019

20 januari 2020

 

Jaarverslag

2018/2019

 

De leden van de MR 2019/2020 stellen zich aan u voor:

Yildiz Jonkers

Ik ben Yildiz Jonkers, moeder van Milla en Fiene. Milla zit in groep 5 en Fiene in groep 2 op de Tandem. In het dagelijks leven werk ik als communicatieadviseur bij de gemeente Medemblik en hou ik me bezig met crisiscommunicatie bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Omdat ik het leuk vind om mee te praten over het beleid op de school van mijn kinderen, heb ik me in 2018 verkiesbaar gesteld voor de MR. Sinds het begin van schooljaar 2018/2019 ben ik voorzitter van de MR.  

Saskia Hendriks

Ik ben Saskia Hendriks en ik zit sinds dit schooljaar in de MR. In 2008 verhuisde ik met mijn gezin van Oosthuizen naar Hoorn. Mijn kinderen Tobias en Zahra zijn toen na de zomervakantie op de Tandem begonnen. Tot mijn grote verrassing was er een vacature vrij en stond ik hier een maand later voor de klas. Ik heb voornamelijk gewerkt in groep 1/2. Sinds vorig schooljaar werk ik bij de Wallaby’s, groep 5/6 en begeleid ik momenteel één keer per week de KEA-groep. Ik werk met veel plezier op de Tandem. Ik hoop dat ik vanuit de MR ook vanuit een andere hoek een positieve bijdrage kan leveren. 

Yolanda van de Klundert

Mijn naam is Yolanda van de Klundert en ik ben moeder van Amy (7) en Liam (4), beiden gaan met veel plezier naar school op de Tandem. Ik werk parttime als hoofd administratie bij een machinefabriek in Amsterdam. Omdat het mij een mooie manier lijkt om ook mijn steentje bij te dragen voor de school, ben ik lid geworden van de MR.   

Marjolein Haanstra

Mijn naam is Marjolein Haanstra, ik ben getrouwd met Diederic en wij hebben samen 3 kinderen. Wij wonen in Hoorn. Ik houd erg van lezen en fotograferen en ik maak ook graag een lange wandeling in het bos of op het strand. Vanaf 2002 werk ik op de Tandem en de laatste jaren geef ik met veel plezier les aan groep 5/6. Maandag en dinsdag zijn mijn vaste werkdagen en ben ik te vinden bij de Wallaby’s. Ik zit in de M.R. omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van school en om mee te kunnen denken over de toekomst. Het is interessant om met z’n allen de belangen van school, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen.

 
Jan van Assema

Mijn naam is Jan van Assema, vader van Melanie (Kolibries) en Stijn (Kakatoes). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Teamleider bij Staatsbosbeheer van Boswachters in het zuidelijk deel van NoordHolland. Daarnaast volg ik een deeltijd Bachelor in de Bedrijfskunde en ben ik bestuurslid bij MAK Blokweer. Sinds vorig schooljaar ben ik lid van de MR namens de oudergeleding op de Flierefluiter. Als MR-lid wil ik een positieve bijdrage leveren aan een prettig leerklimaat en de ontwikkeling van de kinderen op de Tandem en de Flierefluiter. Terugkijkend op de eerste paar maanden, die met name op de Flierefluiter hectisch startte, ben ik blij om te constateren dat zowel de personeels- als ouder geleding, maar ook bestuur directie en MR elkaar goed weten te vinden. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, spreek mij dan aan of stuur een e-mail aan de MR.

Liesbeth Helsdingen

 Graag stel ik mij voor. Ik ben Liesbeth Helsdingen en werk met veel plezier vier dagen als leerkracht in de onderbouw op montessorischool de Flierefluiter. De MR is voor mij een leuke manier om mee te denken met de gang van zaken op school, nauw contact te hebben met ouders, bestuur en teamleden. Via de MR ‘bewaken’ we onze identiteit als montessorischool maar krijgen ook nieuwe inzichten door de samenwerking met jenaplanschool De Tandem.

Debby van Weerdenburg

Mijn naam is Debby van Weerdenburg. Ik ben sinds 2017 werkzaam als groepsleerkracht op Montessorischool de Flierefluiter. Sinds dit schooljaar ben ik 2 dagen minder gaan werken omdat ik gestart ben met de Masteropleiding Onderwijs en Innovatie. Daarom ben ik nu 2 dagen in de week werkzaam als groepsleerkracht in de bovenbouw op Montessorischool de Flierefluiter. Daarnaast  ben ik 1 dag in de week werkzaam als ICT-coördinator op zowel de Flierefluiter als de Tandem. Ik zit voor het tweede jaar in de MR als vertegenwoordiging van de leerkrachtengeleding en hoop via de MR een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen van beide scholen. 

Anne Kuipers

Namens de ouders van de Flierefluiter maak ik deel uit van de MR sinds 2018/2019. Ondertussen heb ik ruim 9 jaar ervaring als ouder van een kind op de Flierefluiter. Mijn zoon Sigurd (11) zit in klas Haviken. Door mijn jongens heb ik de mooie en lastige kanten van onderwijs aan kinderen met een rugzak mogen ervaren. Na werkzaam geweest te zijn in het onderwijs, de bibliotheek en cultuur educatie, ben ik nu bezig aan de master Cultuurgeschiedenis. Ik ben lid geworden van de MR omdat ik op die manier wil bijdragen aan het welzijn van de school.