Jenaplan, Jenaplanschool, De Tandem, Hoorn

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)


De MR overlegt ongeveer 5 à 6 keer per jaar. De MR wordt gevormd door leden van de Flierefluiter en de Tandem. De geleding van de Tandem bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders.

De MR heeft ten opzichte van het bestuur een adviserende functie. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur de instemming van de MR nodig. Advies- en instemmingsrecht over allerlei zaken is wettelijk geregeld.

Jaarlijks wordt er i.s.m. ons administratiekantoor een jaarverslag (bestaande uit een bestuursverslag en een financieel verslag) opgesteld. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij de directie.