Jenaplan, Jenaplanschool, De Tandem, Hoorn

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)


De MR overlegt ongeveer 5 à 6 keer per jaar. De MR wordt gevormd door leden van de Flierefluiter en de Tandem. De geleding van de Tandem bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders.
De MR heeft ten opzichte van het bestuur een adviserende functie. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur de instemming van de MR nodig. Advies- en instemmingsrecht over allerlei zaken is wettelijk geregeld.

Jaarlijks wordt er door de MR een jaarverslag opgesteld, waarin er verantwoording wordt afgelegd m.b.t. de MR-activiteiten die hebben plaatsgevonden in het desbetreffende schooljaar.

 

Let op: dit jaarverslag bestaat uit 7 pagina's.

Jaarverslag 2018 - 2019 MR